A PAMACS céljai

A Passaui Magyar Családi délután (PaMaCS) célja, hogy létrehozza a külföldön élő magyar kisgyermekes családok közösségét, ezzel havonta hétvégenként programot és foglalkozást kínálva, élményt szerezzen.

Az egyesület alapítótagjai lelkes családanyák és családapák, akik egy összetartó közösséget szeretnének létrehozni, melynek legfőbb célja a magyar kultúra továbbadása, a hazai hagyományok ápolása, az anyanyelv fejlesztése és játékos gyakorlása. Kitüntetett figyelemmel kísérve a magyarországi ünnepeket, szokásokat, melyhez a foglalkozásaink témáját igazítjuk. Rendezvényeink programja változatos, melyen irányított foglalkoztatás zajlik pedagógusok vezetésével.

Programjainkat és foglalkozásainkat havonta egyszer, vasárnap 120 percben tartjuk. Célcsoportunk a 0-6 év közötti magyar gyermekekben, szüleikben, nagyszüleikben magyar nemzetiségi azonosságtudat megerősítése, fókuszálva a magyar nép szellemi- és kulturális örökségére,nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre.

Foglalkozásainkon a magyar hagyományőrzés szellemében népi énekléssel, mondókákkal, körjátékokkal,mozgásos játékokkal, népzenével és kreatív, azaz kézműves barkácsolással töltjük ki. Rendezvényeinket a fokozódó figyelem kíséri, a látogatók létszáma alkalmanként nő. Egyesületünk az idei évben szélesebb spektrumú programkínálatot szeretne kínálni a régióban élő magyar kisgyermekes családoknak. Hagyományőrzőző, közösségformáló családi rendezvények megszervezésében gondolkozunk, melyek esetenkénti kirándulással is bővíteni szeretnénk. Célunk más magyar hétvégi iskolák csoportjaival kapcsolatba lépni, kapcsolatot ápolni. Az egyesület vezetősége céljai között a továbbképzésen való részvétel, valamint magyarországi művészeti vendégelőadók invitálása.